CO NABÍZÍME

V naší ordinaci Vám nabízíme kompletní péči o Vaše zvířecí společníky:

  • čipování kvalitními čipy, vydání PET pasu
  • vakcinace, vyšetření před vakcinací, volba vakcinačních schemat, výběr očkovacích látek
  • vyšetření a rozbor krve, moče, trusu, cytologická vyšetření, apod. (vyšetření provádějí autorizované laboratoře)
  • ošetření análních žláz, zastřižení drápků
  • ultrazvukové vyšetření (přímo v ordinaci)
  • rentgenové vyšetření (přímo v ordinaci)
  • operativní zákroky s volbou typu anestezie (nitrožilní, inhalační)

Specializace:

Dermatologie: klinické posouzení stavu pacienta, odběr vzorků na cytologické vyšetření a kultivaci, popřípadě odběr kožního bioptátu, spolupracujeme se specializovanými laboratořemi.

Endokrinologie: diagnostika a následná léčba cukrovky (diabetes mellitus) a hypersekrece kortikoidních hormonů (Cushingův syndrom), anomálie produkce pohlavních hormonů (hyperedstrogenismus).

Gastroentrologie: průjmy a zvracení, klinické vyšetření pacienta, RTG snímek včetně kontrastního vyšetření, ultrazvukové vyšetření dutiny břišní, chirurgické řešení, pravidelné kontroly chrupu a odstranění zubního kamene ultrazvukem.

Gynekologie: monitoring březosti (ultrazvuk), gynekologická onemocněn, diagnostika optimální doby krytí feny, laboratorní vyštření poševního stěru, odběr krve na hormonální a biochemický profil, diagnostika onemocnění varlat a prostaty vč. USG vyštření, kastrace samců i samic.

Chirurgie: operace tumorózních změn, ovariohysterectomie, orchidectomie, akutní zásahy do poraněných tkání, předoperační vyšetření – kardiologické, hematologický a biochemický profil.

Kardiologie: klinická, sonografická a rentgenologická diagnostika s následným sledováním pacienta.

Laboratorní vyšetření: spolupráce s hematologickou a biochemickou laboratoří, výsledky do 24 hodin, s možností STATIM vyšetření (základní hodnoty do 3 hodin), kompletní vyšetření moči, odběr cytologického a histologického vzorku, kultivace kožních vzorků na DTM mediu, vyšetření serologie na FeLV, FIV, koprologie trusu.

Nemoci dýchacího systému: klinické a rentgenologické vyšteření.

Oftalmologie: při závažnějších onemocněních spolupracujeme s předním oftalmologem MVDr. Beránkem v Pardubicích.