CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO CESTOVÁNÍ
SE ZVÍŘATY DO CIZINY

Podívejte se také na:
| Nařízení Evropského Parl. a Rady (ES) č. 998/2003 |
| podrobné info (pdf, nové okno) |

 • Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty

Musí být splněny tyto požadavky:

 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
 5. ošetření proti echinokokóze
 6. ošetření proti klíšťatům
  Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
  štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 • Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států

Musí být splněny tyto požadavky:

 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto nečlenských evropských států:
Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Finsko a Kypr stanovili jako další podmínku ošetření proti echinokokóze a klíšťatům. Finsko a Itálie nedovolují přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území.

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 • Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který do této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem nebo v případě zpětného návratu pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině

Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Poznámka: Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

| Seznam vyjmenovaných třetích zemí (pdf, nové okno) |

 • Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který do této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny potvrzené schváleným veterinárním lékařem nebo v případě zpětného návratu pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu

Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU.
Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Poznámka: Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

ZDROJ: Státně veterinární správa České republiky, www.svscr.cz